Hospodářský výbor a místopředseda PS V. Filip v Indii

20. 3. 2015

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip v čele delegace hospodářského výboru PS PČR ve dnech 18.-20.3.2015 navštívil Indii. Během návštěvy se uskutečnila jednání s Dolní komorou Parlamentu Indie, ministerstvy zahraničních věcí, obchodu, těžkého strojírenství, civilního letectví a železnic a rovněž se zástupci českých firem a vedením Federace indických obchodních komor. ČR vnímá Indii jako prioritního obchodního partnera, s nímž máme zájem o rozšíření spolupráce zejména v oblastech obrany, dopravy, energetiky, ICT průmyslu, zemědělství, strojírenství a zpracovatelském průmyslu.  Jednání v Dillí se v tomto kontextu zaměřila na zapojení českých investorů a firem do rozvoje a modernizace železnic v Indii v rámci naplňování Memoranda o porozumění podepsaném dne   19.8.2014 v Dillí. Obě strany se rovněž dohodly na zájmu o dokončení připravované modernizace závodu HEC (Heavy Engineering Corporation) v Ránčí, na kterém budou participovat české firmy podnikatelské subjekty s podporou ČEB a EGAP. Spolupráci v oblasti železnic přicestuje do ČR projednat a podpořit rovněž dne 13.4. indická delegace firem působících na poli železnic, v květnu 2015 se recipročně uskuteční v Dillí naopak mise českých železničních firem. Na půdě indického parlamentu byla kromě ekonomického partnerství diskutována spolupráce v oblasti vysokého školství, vědě a výzkumu, informačních a komunikačních technologií, zjednodušení vízové politiky, které podpoří obchodní styk, výměnu turistů a studentů. Se státním ministrem zahraničních věcí byl rovněž akcentován zájem na zintenzívnění výměny vrcholových návštěv.Hospodářský výbor a místopředseda PS V. Filip v Indii (20.03.2015) Hospodářský výbor a místopředseda PS V. Filip v Indii (20.03.2015) Hospodářský výbor a místopředseda PS V. Filip v Indii (20.03.2015) Hospodářský výbor a místopředseda PS V. Filip v Indii (20.03.2015)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)