Občané a organizace mohou do 31. 3. 2015 předkládat Sněmovně návrhy na státní vyznamenání

30. 12. 2014

Do 31. března 2015 mohou občané a organizace předkládat Poslanecké sněmovně jmenovité podněty k propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

Podněty je možno zasílat poštou na adresu podvýboru organizačního výboru pro přípravu návrhů na státní vyznamenání, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, nebo na e-mail: kubat@psp.cz.

Podvýbor, jehož předsedou je místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek, projedná všechny přijaté návrhy a předloží je poslaneckým klubům k případnému osvojení. Vybrané návrhy doporučí ke schválení celé Poslanecké sněmovně, která je pak předloží prezidentu republiky. Jeho rozhodnutí má konečnou platnost.

Řádovými dny pro propůjčování nebo udělování státních vyznamenání jsou dle zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky, 1. leden a 28. říjen. Státními vyznamenáními jsou dva řády a dvě medaile. Řád Bílého lva je určen pro ocenění vynikajících zásluh o Českou republiku, Řád T. G. Masaryka za vynikající rozvoj demokracie a humanity, Medaile Za hrdinství slouží jako vyznamenání za zásluhy v boji o záchranu lidského života či značných materiálních hodnot, Medaile Za zásluhy pro vyznamenání osob, které se zasloužily o stát a obec.

Propůjčením nebo udělením vyznamenání českým nebo zahraničním osobnostem oceňuje stát jejich mimořádné zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky vědecké a umělecké práce, sportovní výkony, úsilí o obranu státu a hrdinské a výjimečné činy.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)