V Praze začala konference k 20. výročí Ústavy ČR

10. 12. 2012

Součástí konference je i výstava hlavních dokumentů včetně faksimile originálu Ústavy s podpisy Milana Uhdeho a Václava Klause.

"Poslanci České národní rady byli v mnohém odkázáni na dohodu a nikdo z nich přesně nemohl vědět, co a jak se z ústavy osvědčí. Dnes víme, že přes všechny těžkosti česká ústava v testu časem uspěla," uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová při zahájení konference k 20. výročí Ústavy České republiky v Poslanecké sněmovně v pondělí 10. prosince. Tehdejší Česká národní rada přijala českou ústavu 16. prosince 1992. Zpracovala ji komise v čele s tehdejším premiérem a nynějším prezidentem Václavem Klausem. Za celých dvacet let bylo přijato jen 7 trvalých změn Ústavy. Všechny změny byly svým rozsahem i dosahem malé, k celkové revizi Ústavy nedošlo, i když bylo několik větších ústavních změn navrženo. První schválenou ústavní novelou bylo přijetí samosprávných krajů. Druhá změna se týkala opravy bezpečnostních pravomocí ve vztahu ke vstupu do NATO. Třetí, čtvrtá i pátá změna souvisela se vstupem do Evropské unie. Upravovaly postavení práva EU, pravomoc České národní banky a konání evropského referenda. Šestá změna umožnila samorozpuštění Poslanecké sněmovny, sedmá pak přímou volbu prezidenta.V Praze začala konference k 20. výročí Ústavy ČR (10.12.2012) V Praze začala konference k 20. výročí Ústavy ČR (10.12.2012) V Praze začala konference k 20. výročí Ústavy ČR (10.12.2012) V Praze začala konference k 20. výročí Ústavy ČR (10.12.2012) V Praze začala konference k 20. výročí Ústavy ČR (10.12.2012) V Praze začala konference k 20. výročí Ústavy ČR (10.12.2012) V Praze začala konference k 20. výročí Ústavy ČR (10.12.2012) V Praze začala konference k 20. výročí Ústavy ČR (10.12.2012) V Praze začala konference k 20. výročí Ústavy ČR (10.12.2012) V Praze začala konference k 20. výročí Ústavy ČR (10.12.2012) V Praze začala konference k 20. výročí Ústavy ČR (10.12.2012) V Praze začala konference k 20. výročí Ústavy ČR (10.12.2012)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)