Sněmovna schválila úsporný tarif, který má zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny

14. 7. 2022

Vláda by měla o konkrétní podobě příspěvku rozhodnout na přelomu července a srpna, nejpozději v srpnu.

Domácnostem má pomoci snížit účty za elektřinu a plyn úsporný tarif, jehož základní obrysy dnes schválila Sněmovna. Proti původnímu vládnímu návrh rozšířila možnost příspěvku ze státního rozpočtu i na dodávky tepla do bytů. O konkrétní podobě tarifu, kdo ho dostane a kolik bude příspěvek státu činit, bude rozhodovat vláda. Podrobnosti stanoví pravděpodobně na přelomu července a srpna.

Půjde o dotaci státu ve prospěch obchodníků s plynem a elektřinou, kteří o tuto dotaci posléze sníží zákazníkům účet nebo zálohy. Budou to muset zřetelně uvést ve vyúčtování. Příspěvek na elektřinu a plyn dostanou lidé automaticky. Podpora se nemá vztahovat na nemovitosti s víkendovým tarifem a na dobíjení elektromobilů. Horní hranici příspěvku státu u elektřiny a plynu zvýšila Sněmovna stejně jako v případě tepla na 30.000 korun, zatímco vláda navrhovala původně 20.000 korun. Na úsporný tarif by vláda měla vyčlenit 30,6 miliardy korun.

Pro zákon hlasovalo všech 115 přítomných poslanců . Zákon podpořila i opozice, i když k němu měla výhrady. Schválenou novelu energetického zákona ještě musí projednat Senát a podepsat prezident.

 

13.7.:
V čele Národní rozpočtové rady stane někdejší viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl. Do funkce ho dnes na návrh vlády zvolila Sněmovna. V čele instituce, která má nezávisle hodnotit rozpočtovou politiku, vystřídá její dosavadní předsedkyni Evu Zamrazilovou. Zamrazilová se stala od 1. července viceguvernérkou České národní banky. Hamplovi začne jeho šestiletý předsednický mandát ve čtvrtek 15. července složením slibu do rukou předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09).

Hampl dnes v tajné volbě obdržel 76 ze 130 odevzdaných hlasů. Ke zvolení potřeboval 69 hlasů. Ministerstvo financí v červnu na twitteru informovalo, že Hampla navrhlo pro jeho profesní schopnosti, manažerské zkušenosti a z důvodu zachování kontinuity vedení rady.

Sedmačtyřicetiletý Hampl pracoval ve vedení centrální banky v letech 2006 až 2018, z toho deset let byl viceguvernérem. Národní rozpočtová rada vznikla na základě zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Jejím cílem je provádět nezávislé hodnocení rozpočtové politiky, plnění rozpočtových pravidel nebo vydávat zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí

Přípravky na ochranu rostlin pro profesionální pěstitele se zřejmě budou označovat čárovými kódy s cílem omezit falzifikáty. Předpokládá to vládní novela rostlinolékařského zákona, kterou dnes schválila Sněmovna. Zároveň se zjednoduší povolování některých z těchto prostředků. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři.

Zjednodušené povolování se bude podle schváleného pozměňovacího návrhu Josefa Kotta (ANO) týkat těch přípravků na ochranu rostlin, které byly povoleny podle předpisu EU pro trh jiného členského státu ze zóny, do níž patří i Česko. Vyžadovat u nich vyhodnocení rizik i v ČR je proto podle Kotta bezpředmětné. Komodity ošetřené těmito přípravky se navíc dovážejí a prodávají. Kott také uvedl, že český trh je malý a firmám se zde nevyplatí přípravky registrovat.

Česko je ve falšovaných prodejích pesticidů nad evropským průměrem. Falzifikáty dovážené do ČR představují podle důvodové zprávy 17,8 procenta z prodejů za 930 milionů korun. V EU jde o 13,8 procenta.

Systém by měl vést ke snížení nebezpečí škod na zdraví lidí a zvířat a na životním prostředí, které mohou vzniknout použitím nepovolených přípravků. Měl by zároveň přispět k lepší identifikaci zdrojů znečištění.

 

Psi budou registrováni v centrální evidenci, kterou bude provozovat Komora veterinárních lékařů. Veterináři do evidence zanesou identifikační údaje chovatele a jeho zvířat při jejich očipování nebo očkování. Schválila to dnes Sněmovna v novele veterinárního zákona. Přístup do evidence mají mít nejen veterináři, ale také orgány veřejné moci a částečně i chovatelé.

Novela, kterou dostane k projednání Senát, řeší také podrobnosti povinného čipování psů a zavádí podle požadavku EU pravidla pro mezinárodní přepravu zvířat. Jejich porušení by mohlo být potrestáno až dvoumilionovou pokutou.

Evidence bude neveřejný registr, cenu za zápis si budou účtovat soukromí veterináři. Záznamy o psech se budou z evidence vyřazovat po 20 letech. Podle úpravy poslance Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) mají mít přístup do evidence také obce a chovatelé, kteří se ale dostanou jen k údajům týkajícím se jejich psů. V evidenci se budou zaznamenávat rovněž telefonní čísla chovatelů, budou je moci aktualizovat. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) s tím souhlasil.

Poslanec ANO Josef Kott do novely prosadil, aby se omezení domácích porážek skotu maximálně na tři kusy ročně vztahovalo také na roční a mladší kusy. Nyní se toto omezení vztahuje na hovězí dobytek starší 12 měsíců a mladší 72 měsíců, tedy šesti let. Změnu poslanec zdůvodnil nárůstem domácích porážek a s tím spojenou hrozbou prodeje hovězího masa bez prověření jeho bezpečnosti veterináři.

Petr Bendl (ODS) uspěl s doplněním novely o změnu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která má vypustit možnost kastrace samců mladší osmi týdnů u skotu, ovcí, koz nebo králíků bez znecitlivění. Bendl také prosadil možnost zkracování ocasu u ovcí, kterou zdůvodňoval prevencí zdravotních komplikací. Nekula se k tomu postavil neutrálně ve shodě se zemědělským výborem.

Novela zákona také ruší povinnost chovatele včelstev, aby hlásil neprodleně úhyny včelstev nad stanovený limit krajským veterinářům. Poslanci novelou zakotvili povinnou registraci chovu hmyzu, který je určen k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, a to u krajské veterinární správy.

 

 

Modernizovat evidenci chmelnic má vládní novela, kterou dnes Sněmovna schválila. Změny v zákoně mají také přispět k zajištění odrůdové pravosti a kvality chmele. Úprava ověřování chmele a chmelových produktů bude zakotvena přímo v zákoně, nikoli jen ve vyhlášce. Novelu o ochraně chmele nyní dostane k projednání Senát.

Novela obsahuje nově vymezené požadavky důležité pro správnou evidenci chmelnic v návaznosti na úpravy ověřovacího procesu chmele a chmelových produktů. Do registru chmelnic bude nově nutné zahrnout informaci o identitě dodavatele sadby. Ověřit bude možné jen chmel pocházející z evidovaných chmelnic.

Platnost certifikátu biopotravin nebo bioproduktů se zřejmě prodlouží. Zároveň se zvýší horní hranice peněžité pokuty za klamání spotřebitele v souvislosti s prodejem výrobků označených tak, že pocházejí z ekologického zemědělství. Počítá s tím novela zákona o ekologickém zemědělství, kterou dnes schválila Sněmovna. Musí ji ještě schválit Senát a podepsat prezident. Na návrh zemědělského výboru vložili poslanci do zákona novou povinnost poskytovatelů přístupu k internetu, kteří budou muset blokovat přístup k webovým stránkám nabízejícím nebezpečné potraviny.

Zákon má vstoupit v účinnost prvním dnem druhého měsíce po vyhlášení ve sbírce. Jeho hlavním cílem je zavést nová pravidla z evropských směrnic.

Certifikát biopotraviny nebo bioproduktu bude moci platit podle novely až 26 měsíců místo nynějších nejvýše 15 měsíců. Změna souvisí podle zdůvodnění s tím, že evropské nařízení prodlužuje lhůtu mezi kontrolami dodržování pravidel ekologické produkce až na dva roky. Nyní se musejí konat každý rok.

Zemědělský výbor doporučil vložit do zákona ustanovení, které upravuje povinnost dovozců produktů ekologického zemědělství uhradit náklady vzniklé v souvislosti s kontrolou dovozu těchto produktů. Jde hlavně o náklady na laboratorní rozbory a paušální náklady. O náhradě nákladů rozhodne příslušná instituce. Výbor také navrhl rozšířit působnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce tak, že inspekce by nově měla vykonávat kontroly podle zákona o ekologickém zemědělství.

Inspekce má také nově vést seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin.

 

 

Příbuzní pěstouni, kteří se o dítě začali starat před koncem minulého roku a dostávali za to odměnu od státu, zřejmě nebudou muset za dobu péče platit důchodové a zdravotní pojištění. Pěstounství by se u nich zařadilo mezi takzvané náhradní a vyloučené doby a zohlednilo by se při výpočtu penze. Zdravotní odvody by pak posílal stát. Předpokládá to vládní novela, kterou dnes schválila Sněmovna. Opoziční ANO v ní neprosadilo opravu nynějších ustanovení o předčasných penzích záchranářů tak, aby byla použitelná. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by měla horní komora projednat změnu ve velmi brzkém termínu, platit má ihned po vydání ve Sbírce zákonů.

Předčasná penze až o pět let pro záchranáře byla schválena v minulém volebním období. Ustanovení ale obsahuje chybu, a předčasnou penzi tak nebude možné od ledna využít. Sněmovna odmítla úpravu Milana Brázdila (ANO), která pochybení opravovala a týkala se penzí členů výjezdových skupin a operátorů středisek zdravotnické záchranné služby a záchranářů horské služby. Stejně se postavila k obdobnému pozměňovacímu návrhu Jiřího Maška (ANO), který zahrnoval rovněž členy jednotek hasičů, operátory středisek hasičů a policie a členy policejních zásahových jednotek.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží vlastní novelu, která se bude týkat zejména předčasných důchodů lidí pracujících ve více profesích. "Chceme pamatovat na náročné profese," uvedl Jurečka. Zapojit se podle něho mají i zaměstnavatelé.

 

Žadatelé o filmovou pobídku zřejmě budou moci obdržet nejvýše 150 milionů korun na projekt za rok. Omezení dnes Sněmovna schválila ve vládní novele o regulaci platforem pro sdílení videonahrávek typu YouTube. Předloha vychází z evropské směrnice a má zejména lépe ochránit děti před nevhodným obsahem a veřejnost před projevy násilí a nenávisti. Nyní ji dostane k posouzení Senát.

V Česku činí základní filmová pobídka pětinu z uznatelných nákladů. Pro letošek je na ně opět vyčleněno 800 milionů korun, požadavky producentů jsou ale vyšší. Omezení výše částky prosadil pozměňovacím návrhem ministr kultury Martin Baxa (ODS), jenž dříve řekl, že systém pobídek není vzhledem k vysoké poptávce funkční. "Návrh na změnu zákona o audiovizi spočívá v zavedení maximální možné částky filmové pobídky, která bude pro konkrétní projekt čerpána v jednom kalendářním roce, a to bez ohledu na výši uznatelných nákladů," uvedl v důvodové zprávě. Opatření by podle ministra mělo také zlepšit přístup k pobídkám pro české producenty.

Na platformy pro sdílení videonahrávek se téměř žádná právní regulace dosud nevztahuje. Předloha služby těchto platforem vymezuje, určuje, kdo je jejich poskytovatelem, a stanovuje, co je videonahrávka vytvořená uživatelem. Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek bude muset oznámit její provozování vysílací radě a má nést redakční odpovědnost za obsah pořadů a videonahrávek, které sám nabízí veřejnosti.

Evropská komise už zažalovala Česko a další čtyři členské státy za to, že nová unijní pravidla pro obsah audiovizuálního vysílání dosud nevynucují. Požádala Soudní dvůr EU o vyměření pokuty. V Česku se začlenění směrnice do právního řádu zpozdilo v minulém volebním období.

Záměrem vládní novely je zejména zavést pravidla, která by příjemce sdílených videonahrávek chránila před nenávistnými a násilnými projevy a před podněcováním k terorismu, děti pak před obsahem, který by mohl narušit jejich vývoj. Má také posílit ochranu spotřebitelů před nepřípustným obsahem obchodních sdělení. Platformy budou umožňovat uživatelům označování či nahlašování obsahu, který by mohl být závadný. Návrh navíc zakazuje vysílání reklamních a teleshoppingových šotů v pořadech pro děti.

Sněmovna v novele schválila také úpravu volebního výboru, která má lépe zpřístupnit audiovizuální pořady lidem se sluchovým nebo zrakovým postižením.

 

Česko možná bude moci uvalovat národní sankce za závažná protiprávní jednání v mezinárodních souvislostech na jednotlivce a další subjekty i mimo sankční seznam Evropské unie. Stát by mohl dotčeným například zabránit ve vstupu nebo v pobytu na svém území nebo zmrazit majetek. Předpokládá to vládní návrh zákona, který dnes podpořila v úvodním kole Sněmovna. Opoziční kluby ANO a SPD vetovaly žádost vlády, aby dolní komora předlohu schválila zrychleně už v prvním čtení. Nyní ji posoudí zahraniční a ústavně-právní výbor.

"Veto není politickým protestem," zdůraznila předsedkyně frakce ANO Alena Schillerová. Poslanci hnutí jsou podle ní připravení návrh zákona podpořit, je podle ní ale nutné podrobně jej prodebatovat. Obdobně se vyjádřil lídr SPD Tomio Okamura. Schillerová se pozastavila například nad tím, že námitky mají směřovat ministerstvu zahraničí, které ale zároveň má zařazení na sankční seznam navrhovat. Zapochybovala také o souladu některých ustanovení s unijním právem.

Kabinet v programovém prohlášení předpokládal přijetí takzvaného Magnitského zákona pro lepší vymahatelnost ochrany lidských práv do konce příštího roku. Přípravu návrhu urychlila ruská vojenská invaze na Ukrajinu, uvedl ministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti). Zpravodaj Marek Ženíšek (TOP 09) podotkl, že obdobné zákony mají z unijních zemí Francie, Nizozemsko, Lotyšsko nebo Estonsko. Předloha rovněž vytvoří právní základ pro zařazování subjektů na unijní sankční seznam z podnětu České republiky.

Na základě zákona bude moci Česko přijímat kvůli svým bezpečnostním či zahraničněpolitickým zájmům cílené vnitrostátní restrikce za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. "Tedy i v případech, kdy se restriktivního opatření nepodaří dosáhnout na úrovni Evropské unie nebo je jeho schvalování zdlouhavé," uvedlo ministerstvo v předkládací zprávě.

Zákon stanoví podmínky zápisu subjektů na vnitrostátní sankční seznam. Umožní využívat i jiné postihy než ty, které jsou uvedeny na sankčním seznamu EU. Česko ale bude moci sankcionovat jen jednání vymezené evropskou legislativou. Předloha zároveň zakotví postup přípravy návrhů na zařazení subjektů na evropský sankční seznam z českého podnětu.Sněmovna schválila úsporný tarif, který má zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny (14.07.2022) Sněmovna schválila úsporný tarif, který má zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny (14.07.2022) Sněmovna schválila úsporný tarif, který má zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny (14.07.2022) Sněmovna schválila úsporný tarif, který má zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny (14.07.2022) Sněmovna schválila úsporný tarif, který má zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny (14.07.2022) Sněmovna schválila úsporný tarif, který má zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny (14.07.2022) Sněmovna schválila úsporný tarif, který má zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny (14.07.2022) Sněmovna schválila úsporný tarif, který má zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny (14.07.2022) Sněmovna schválila úsporný tarif, který má zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny (14.07.2022) Sněmovna schválila úsporný tarif, který má zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny (14.07.2022) Sněmovna schválila úsporný tarif, který má zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny (14.07.2022) Sněmovna schválila úsporný tarif, který má zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny (14.07.2022) Sněmovna schválila úsporný tarif, který má zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny (14.07.2022) Sněmovna schválila úsporný tarif, který má zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny (14.07.2022) Sněmovna schválila úsporný tarif, který má zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny (14.07.2022) Sněmovna schválila úsporný tarif, který má zmírnit dopady rostoucích cen plynu a elektřiny (14.07.2022)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)