100 let českého volejbalu

28. 6. 2021

Výstava připravená ke stoletému výročí organizovaného volejbalu v České republice mapuje po desetiletích historii tohoto sportu, přibližuje vznik volejbalu v Československu, jeho roli, charakteristiky, významné osobnosti i přínos pro společnost a sport obecně. Připomíná také  zásadní vliv Českého volejbalového svazu při zakládání mezinárodních volejbalových federací a při pořádání mezinárodních šampionátů.
Záštitu nad výstavou převzal předseda PS Radek Vondráček.
Výstava se koná od 21. června do 9. července ve Dvoraně. 

volejbal.pdf (Dokument PDF, 390 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)