Výzva na předložení návrhů na volbu 1 člena KR TA - termín podání do 20. 6. 2021

1. 6. 2021

Místopředseda VVVKMT vyzývá k předložení návrhů na volbu 1 člena Kontrolní rady Technologické agentury ČR - do 20. června 2021.

Návrhy mohou předkládat právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, obsahovat musí: průvodní dopis navrhovatele (nejlépe s odůvodněním, proč je kandidát nominován), profesní životopis a kontaktní údaje na kandidáta.

Návrhy mohou být doručeny jak datovou schránkou Kanceláře Poslanecké sněmovny - bykaigw, popř. poštou na adresu sekretariátu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (Sněmovní 4, 118 26 Praha 1).

Výzva (Dokument DOCX, 13 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)