Příkaz vedoucího KPS č. 8/2021

22. 3. 2021

Příkaz vedoucího KPS k zabezpečení usnesení Vlády ČR pro řešení vzniklé krizové situace a přijetí krizových opatření.

Příkaz č. 8/2021 (Dokument PDF, 226 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovna



ISP (příhlásit)