Sněmovna hodnotila průběh první vlny pandemie koronaviru na území ČR a opatření k prevenci druhé vlny

4. 6. 2020

Text schváleného usnesení  najdete zde. Jednání Poslanecké sněmovny můžete sledovat živě na streamu

1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. vyzývá vládu České republiky, aby pověřila ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k vytvoření krizového manuálu pro školy, který bude obsahovat přesný postup a jednotlivá opatření a kde bude přesně definováno, která opatření jsou doporučující a která jsou naopak právně závazná a kterými se mají školy řídit po dobu případného vzniku epidemie;

II. vyzývá vládu České republiky, aby pověřila ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k vypracování tohoto manuálu a jeho následnému poskytnutí školám nejpozději do 31. srpna 2020.

2. Poslanecká sněmovna apeluje na vládu, aby jednání a další aktivity Ústřední epidemiologické komise v budoucnu probíhaly na pravidelné bázi a aby byla zajištěna její spolupráce s mezinárodními partnery.

3. Poslanecká sněmovna ukládá vládě České republiky, aby v době do 30. června 2021 předkládala Poslanecké sněmovně prostřednictvím předsedy vlády alespoň jednou za tři měsíce informace o zvolených řešeních a přípravě na možný příchod další vlny epidemie koronaviru.

4. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila ministerstvu zdravotnictví aktualizaci typového plánu epidemie - hromadné nákazy osob s termínem do 30. září 2020 a v případě druhé vlny podle něj postupovala.

5. Poslanecká sněmovna apeluje na vládu, ministerstva a podřízené organizace, aby poslancům poskytovaly informace podle platných zákonů a ve vymezených termínech.

6. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby v případě druhé vlny epidemie koronaviru poskytovala veřejnosti informace v pravidelných a předem daných intervalech, srozumitelně a věcně, v adekvátním množství a systémově pro všechny dotčené skupiny veřejnosti.

7. Poslanecká sněmovna ukládá vládě, aby představila Poslanecké sněmovně strategii testování v případě druhé vlny epidemie koronaviru, a to do 30. června 2020.

8. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila ministerstvu zdravotnictví k dopracování koncept chytré karantény a představila jej Poslanecké sněmovně do 30. června 2020.

9. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila ministerstvu zdravotnictví vypracovat systém pandemických stupňů pohotovosti s jasnými kroky a představila jej Poslanecké sněmovně do 30. července 2020.

10. Poslanecká sněmovna žádá vládu o zpracování a zveřejnění plánu komplexní podpory pro distanční výuku na školách do 31. srpna 2020 tak, aby tento plán mohl být realizován již od začátku školního roku 2020/2021, pokud opět dojde k omezení školní docházky.

11. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby připravila a zveřejnila do 31. srpna 2020 plány se scénáři, jak budou fungovat školy v případě možného dalšího epidemiologického ohrožení s tím, že připravené scénáře a navržená opatření budou řádně zdůvodněna a jejich realizace bude stanovena na základě epidemiologických indikátorů, čímž se umožní zřizovatelům, školám i veřejnosti předvídat možná opatření na základě vývoje epidemiologické situace.

12. Poslanecká sněmovna apeluje na vládu a ministerstvo kultury, aby v nové situaci připravilo strategii podpory e-knih ve veřejných knihovnách.

 

 

49. schůze Sněmovny bude pokračovat v pátek. Zde lze nalézt schválený pořad této sněmovní schůze.Sněmovna hodnotila průběh první vlny pandemie koronaviru na území ČR a opatření k prevenci druhé vlny (4.06.2020) Sněmovna hodnotila průběh první vlny pandemie koronaviru na území ČR a opatření k prevenci druhé vlny (4.06.2020)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)