Kulatý stůl: Klecové chovy slepic – patří ještě do 21. století?

18. 2. 2020

Kulatý stůl koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové

v úterý 18. února 2020 od 15:00 do 17:00 hod.

v zasedací místnosti výboru pro životní prostředí, Sněmovní 1/1, místnost č. K49 / přízemí

Kulatý stůl se bude věnovat živě diskutované problematice welfare klecových a neklecových chovů nosnic a ekonomickým a praktickým aspektům transformace na neklecové chovy.

 Z důvodu omezené kapacity místnosti prosíme o nahlášení Vaší účasti do pátku 14. února 2020 na vzp@psp.cz.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)