35. schůze Poslanecké sněmovny v pátek skončila

8. 11. 2019

Projednaný pořad 35. schůze je k nahlédnutí zde: Příští jednání Sněmovny bude zahájeno 26. listopadu. Do té doby budou zasedat jednotlivé sněmovní vvýbory a další orgány.35. schůze Poslanecké sněmovny v pátek skončila (8.11.2019) 35. schůze Poslanecké sněmovny v pátek skončila (8.11.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)