Perspektivy evropského rozpočtu

4. 10. 2019

V prostorách sněmovního výboru pro evropské záležitosti se dnes jeho předseda Ondřej Benešík setkal s generálním ředitelem Evropské komise pro rozpočet Gertem Janem Koopmanem. Debaty se zúčastnili poslanci Adam Kalous a František Kopřiva. Přítomni byli také předseda výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR Václav Hampl a senátorka Hana Žáková. Obě strany debatovaly o aktuálním víceletém finančním rámci Evropské unie. Gert Jan Koopman uvedl, že mezi členskými zeměmi existují značně rozdílná stanoviska na využití evropských prostředků. Dále zdůraznil, že moderní evropský rozpočet musí umět pružně reagovat na nenadálé situace evropské i světové politiky. Druhým okruhem otázek bylo zapojení České republiky do komunitárních programů.Perspektivy evropského rozpočtu (4.10.2019) Perspektivy evropského rozpočtu (4.10.2019) Perspektivy evropského rozpočtu (4.10.2019) Perspektivy evropského rozpočtu (4.10.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)