Čtvrtý ročník soutěže o Cenu F. L. Riegra zná vítěze

12. 6. 2019

O Cenu Františka Ladislava Riegra soutěžili v Poslanecké sněmovně autoři diplomových prací, které se věnují problematice parlamentarismu. Vítěze ocenil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který účastníkům soutěže poděkoval za energii, kterou psaní prací věnovali.

Ve čtvrtém ročníku soutěže o Cenu Františka Ladislava Riegra byla jako nejlepší vyhodnocena práce „Respektuje Parlament Ústavní soud?", kterou na Právnické fakultě Masarykovy univerzity obhájil Michal Staněk. „Ceny si vážím hlavně díky tomu, že mi umožnila tuto práci dostat k dalším lidem, kteří se tímto oborem zabývají, a nebude ležet jenom v knihovně na fakultě,“ uvedl po slavnostním vyhlášení výsledků soutěže M. Staněk. Při psaní diplomové práce podle svých slov dospěl k tomu, že „politika má často převahu nad právem a poslancům se ne vždy daří judikaturu Ústavního soudu respektovat, i když jsou s ní seznámeni“.

Na druhém místě se umístil Vavřinec Klener, který se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy věnoval volebnímu právu v Anglii v 19. a na počátku 20. století. Třetí místo patří Martinu Madejovi, který na Právnické fakultě Univerzity Karlovy napsal práci „Teoretická východiska limitování základních práv v České republice“.

Cenu F. L. Riegra uděluje předseda Poslanecké sněmovny za nejlepší kvalifikační práce, které se věnují parlamentarismu. Odborná komise, ve které zasedají experti na právo, historii nebo politologii, hodnotila přínos předložených diplomových prací pro současný stav bádání o parlamentarismu, originalitu textu, náročnost výzkumu nebo rozsah prostudovaných pramenů a literatury. Účastníci soutěže své práce před komisí obhajovali při ústním pohovoru.

Cena je pojmenována po významném českém politikovi 19. století Františku Ladislavu Riegrovi (1818-1903). Po svém tchánovi Františku Palackém převzal roli lídra Národní strany. Byl dlouholetým poslancem českého zemského sněmu i říšské rady, od r. 1897 pak doživotním členem panské sněmovny říšské rady. Patřil mezi hlavní tvůrce českého státoprávního programu a usiloval o česko-rakouské vyrovnání.

Od konce loňského roku jeho osobnost v budově Sněmovny připomíná busta. Rieger je tak po T. G. Masarykovi teprve druhým českým politikem, kterému se této pocty dostalo.Čtvrtý ročník soutěže o Cenu F. L. Riegra zná vítěze (12.06.2019) Čtvrtý ročník soutěže o Cenu F. L. Riegra zná vítěze (12.06.2019) Čtvrtý ročník soutěže o Cenu F. L. Riegra zná vítěze (12.06.2019) Čtvrtý ročník soutěže o Cenu F. L. Riegra zná vítěze (12.06.2019) Čtvrtý ročník soutěže o Cenu F. L. Riegra zná vítěze (12.06.2019) Čtvrtý ročník soutěže o Cenu F. L. Riegra zná vítěze (12.06.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)