Návrh opozičních stran na vyslovení nedůvěry vládě nebyl schválen

27. 6. 2019

Kompletní debatu z celé 32. schůze najdete zde: 33. schůze Sněmovny bude zahájena v úterý 9. července

Vláda Andreje Babiše ustála pokus opozičních stran vyslovit jí nedůvěru. Pro pád vlády bylo 85 poslanců, proti bylo 85 poslanců, 12 se zdrželo hlasování, 18 zákonodárců bylo omluveno. K vyslovení nedůvěry bylo potřeba nejméně 101 hlasů. Jednání se protáhlo až téměř do půl páté ráno.

 

Schválený pořad 30. schůze včetně odkazů na jednotlivé body a jejich historii v legislativním procesu najdete zde:

Ve středu 5. června vyjádřila Poslanecká sněmovna znepokojení možným přijetím novely zákona o vojenských veteránech Ruské federace a přijala toto usnesení:

PSP ČR je mimořádně znepokojena možným přijetím novely zákona o vojenských veteránech Ruské federace. Zásadně odmítáme navrhované zdůvodnění novely, které konstatuje oprávněnost vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa dne 21. srpna 1968 v souvislosti s plněním úkolů při potlačení tzv. pokusu o státní převrat v Československu,

PSP ČR trvá na tom, že okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byla porušením mezinárodního práva,

PSP ČR konstatuje, že by šlo o vážné porušení Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací z roku 1993,

PSP ČR vyjadřuje zájem na politickém dialogu s Ruskou federací, avšak jedině za podmínky, že ruská strana nepřipustí zpochybňování principů mezinárodního práva a Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou z roku 1993,

PSP ČR vyzývá nejvyšší ústavní činitele ČR ke společnému prohlášení, kterým by vyjádřili svůj nesouhlas s takovými kroky, které by vedly k přijetí navrhované novely zákona o vojenských veteránech. To by znamenalo legitimizovat vstup vojsk SSSR na území Československa v srpnu 1968,

PSP ČR pověřuje předsedu PSP ČR Radka Vondráčka, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace Vjačeslava Volodina.

Snaha některých ruských politiků přiznat status válečných veteránů účastníkům vojenské invaze do Československa v roce 1968 je odporný pokus legitimizovat okupaci. Jediným výsledkem může být poškození vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. Rok 1968 byla brutální agrese a znamenala okupaci Československa. 

 


Ve čtvrtek 30. května Sněmovna schválila usnesení, jímž vyzývá a zavazuje vládu ČR ke konkrétním krokům při financování sociálních služeb:

1) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády ukládá ministerstvu práce a sociálních věcí a ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši dvě miliardy Kč.

2) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá ministerstvo práce a sociálních věcí, aby v termínu do 25. června 2019 předložilo výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách. Po jeho projednání ve výboru pro sociální politiku ukládá ministerstvu práce a sociálních věcí uspořádat kulatý stůl za účasti zástupců ministerstva financí, ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, zástupců poskytovatelů sociálních služeb k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb v České republice v dalších letech.

3) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá ministerstvo zdravotnictví, aby do 31. srpna 2019 předložilo Poslanecké sněmovně návrh k valorizaci plateb v odbornostech 925 - domácí zdravotní péče a 926 - mobilní specializovaná paliativní péče od roku 2020 (v případě, že bude ministerstvo zdravotnictví v důsledku nedohody v rámci takzvaného dohadovacího řízení stanovovat ve veřejném zájmu parametry úhrad pro tento segment péče pro rok 2020).

4) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do 30. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souvislosti se zvýšením nákladů na poskytování těchto služeb.

5) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila ministerstvu práce a sociálních věcí neprodleně předložit analýzu dosavadního vícezdrojového financování sociálních služeb.

6) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila ministerstvu práce a sociálních věcí souběžně předložit principy nového systému víceletého financování sociálních služeb, které budou zohledněny v novele zákona o sociálních službách a budou odrážet zejména růst minimální mzdy a inflace v termínu do 30. června 2019.

7) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila ministerstvu práce a sociálních věcí s dotčenými partnery, zejména Asociací krajů, Svazem měst a obcí a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, projednat nad rámec připomínkových řízení připravované změny novely zákona o sociálních službách a možnosti dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 z nespotřebovaných rezerv ministerstva práce a sociálních věcí do 15. června 2019.

8) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila ministerstvu práce a sociálních věcí ve spolupráci s garančním výborem pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uspořádat k předloze návrhu zákona o sociálních službách kulatý stůl a následně projednaný návrh novely zákona o sociálních službách předložit vládě České republiky v termínu do 30. září 2019.

9)Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila ministerstvu práce a sociálních věcí novelizovat vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních ambulantních službách) v souladu s usnesením komise Rady Asociace krajů České republiky ze dne 28. února 2019 v termínu do září 2019.

10) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do 30. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociální práce na obcích a krajích ve výši 200 milionů Kč.

11) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby do 16. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně analýzu míry spolufinancování krajů a obcí v oblasti a) sociálních služeb, b) sociální práce a c) sociálně-právní ochrany dětí, známou z nejaktuálnějších dostupných dat.

12) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby v souladu s usnesením výboru pro sociální politiku číslo 110 z 2. května 2019 předložila do 16. září 2019 Poslanecké sněmovně v rámci analýzy možnosti stabilního či víceletého financování sociálních služeb také analýzu možného zavedení pevného podílu obcí, krajů a státu na financování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí, včetně zohlednění velikosti obce a rozdílného podílu vícekapacitních pobytových zařízení, jakož i vyloučených lokalit. V návaznosti na tuto analýzu by měla vláda předložit i návrh zavedení takového systému vyrovnávacích plateb, který by stanovoval, kdo a v jakém poměru vyrovnává prokazatelnou ztrátu a komu se jako prvnímu vrací případný přeplatek.

13)Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby na schůzi Poslanecké sněmovny v úterý 4. června informovala Poslaneckou sněmovnu o datu, kdy odešle potřebné finanční prostředky na dokrytí financování sociálních služeb v roce 2019 na kraje.

 

 

Sněmovna v úterý odsoudila vyvolávání nenávisti k lidem na základě jejich politického názoru. Více zde: 
Na zařazení návrhu tohoto usnesení jako prvního bodu nynější schůze se shodlo celé sněmovní vedení, a to především v souvislosti s nedávnými útoky na poslance TOP 09 Dominika Feriho a na někdejšího tajemníka bývalého prezidenta Václava Klause Ladislava Jakla.

Schválený pořad 30. schůze včetně odkazů na jednotlivé body a jejich historii v legislativním procesu najdete zde:

Ve středu 29. 5. odpoledne byla na pořadu kritická situace ve financování sociálních služeb a diskuse o jejím řešení - viz návrh pořadu 31. schůze, svolané na žádost skupiny poslanců. 31. schůze byla pozdě večer přerušena a byla dokončena ve čtvrtek 30. května před polednem přijetím usnesení (viz výše)Návrh opozičních stran na vyslovení nedůvěry vládě nebyl schválen (27.06.2019) Návrh opozičních stran na vyslovení nedůvěry vládě nebyl schválen (27.06.2019) Návrh opozičních stran na vyslovení nedůvěry vládě nebyl schválen (27.06.2019) Návrh opozičních stran na vyslovení nedůvěry vládě nebyl schválen (27.06.2019) Návrh opozičních stran na vyslovení nedůvěry vládě nebyl schválen (27.06.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)