27. schůze Sněmovny bude pokračovat v úterý 26. března

15. 3. 2019

27. schůze Sněmovny bude pokračovat v úterý 26. března od 14.00 hodin. Schválený pořad schůze najdete zde.

Ve středu 13. března Sněmovna především schválila několik zákonů ve 3. čtení (viz průběh schůze prostřednictvím přepisů stenozáznamů zde: ,  den předtím projednávala  zákony vrácené Senátem.

V pátek 8. března v rámci třetích čtení byly schváleny:
- novela zákonů o svobodném přístupu k informacím a o registru smluv (podrobnosti zde)
- o dani z nabytí nemovitých věcí (podrobnosti zde)
- novela zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě (podrobnosti zde)

Minutou ticha uctili poslankyně a poslanci na začátku pátečního jednání památku obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince v roce 1944.

V době stého výročí české národní měny a zároveň v době nedávného výročí úmrtí jejího otce, prvního ministra financí Aloise Rašína se dne 6. března 2019 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vědoma si důležitosti národní měny usnesla na návrh poslance Jana Skopečka na tomto slavnostním prohlášení: Doktor Alois Rašín se zasloužil o národní měnu, českou korunu
Stenozáznam z tohoto jednání najdete zde, stenozáznam z jednání Národního shromáždění dne 25. února 1919 zde.

Sněmovna ve středu 6. března schválila novely zákonů o znalcích, znaleckých kancelářích, soudních tlumočnících a novelu zákona o vnitrozemské plavbě

Po schválení návrhu poslankyně Moniky Oborné a dalších na novelizaci lesního zákona (sněmovní tisk 382/ , který předložili ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství v rámci snahy vyrovnat se s největší kůrovcovou kalamitou za poslední století, bylo přijato i doprovodné usnesení:

Poslanecká sněmovna žádá, aby ministerstva dotčená problematikou lesní kalamity, na kterou se při řešení kalamitní situace v lesích odkazovala usnesení vlády, či výboru Parlamentu ČR od roku 2016 (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo vnitra), aby podala podrobnou zprávu o tom, jak daná doporučení a usnesení realizovala, či jaké konkrétní kroky v této oblasti v budoucnu plánují. Takový přehled bude předložen do 30. dubna 2019 k projednání vybraným výborům Poslanecké sněmovny - výboru zemědělskému, výboru pro životní prostředí a výboru hospodářskému."27. schůze Sněmovny bude pokračovat v úterý 26. března (15.03.2019) 27. schůze Sněmovny bude pokračovat v úterý 26. března (15.03.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)