Program semináře Otevřená data a otevřené vzdělávací zdroje

25. 6. 2018

Otevřená data a otevřené vzdělávací zdroje

Panelová diskuze – návrhy a doporučení pro efektivnější implementaci otevřených dat a OER v ČR

Pořádá: Aliance pro otevřené vzdělávání

Pod záštitou: Pirátské strany, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Partner: projekt DigiStrategie 2020, který realizuje Fond dalšího vzdělávání

 

Kdy: 25.6.2018, 13:00 – 15:00

Kde: Sněmovní 4, Praha 1

 

Je nutné, aby se zájemci o účast na akci přihlásili prostřednictvím webové stránky www.digistrategie.cz/otevrena-data.

Vstup do budovy, v níž se akce koná, je možný pouze po předložení občanského průkazu nebo pasu.

 

Obě studie jsou v plném znění na webu http://www.digistrategie.cz/

 

Rámcový program:

1. Panel – Otevřené vzdělávací zdroje

Příspěvek ve stručnosti představí sadu doporučení pro efektivnější implementaci OER do vzdělávání v ČR.

Moderátor: Michal Kaderka

Prezentující: Tamara Kováčová

Panelisté: Pavel Baran, Michal Černý, Jiří Marek, Ondřej Neumajer, Lucie Straková, Martin Sycha

 

Coffee Break

 

2. Panel: Otevřená data

Příspěvek ve stručnosti představí aktuální právní úpravu otevřených dat v České republice.

Zaměří se rovněž na nejčastější problémy a překážky, které se při poskytování informací tímto způsobem objevují, a nabídne jejich možná řešení.

V závěru shrne možné vyhlídky do budoucna v podobě navrhované novely evropské PSI směrnice.

Moderátor: Tamara Kováčová

Prezentující: Jakub Míšek

Panelisté: Benedikt Kotmel, Lenka Kováčová, Michal Kubáň, Ondřej Profant

 

 Program semináře Otevřená data a otevřené vzdělávací zdroje (25.06.2018)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)