Protidrogová politika v ČR

4. 4. 2018

Poslanec Marek Novák pořádá
odborný seminář na téma
Protidrogová politika v ČR
(Národní strategie protidrogové politiky, Závislosti pohledem adiktologa, Protidrogová politika z pohledu policie)
od 14.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)