100. výročí vzniku republiky v Poslanecké sněmovně

15. 2. 2018

Akce v Poslanecké sněmovně ke 100. výročí vzniku republiky 1918 - 2018

Výstava "Slavná Sněmovno!"

Podtitul: Osudové i všední události osmičkových roků ve světle sněmovních dokumentů

Prezentace exkluzívních dokumentů ze zdrojů Archivu Poslanecké sněmovny, které budou ilustrovat významné události naší republiky v minulém století s důrazem na dějiny českého a československého parlamentarismu.
Jednotlivá témata budou doplněna dokumenty z Parlamentního archivu Kanceláře Národní rady Slovenské republiky.

Kdy: od 17. května 2018
Místo: foyer jednacího sálu v Thunovském paláci (Sněmovní 4) 
Fotodokumentace ze slavnostní zahajovací vernisáže a další informace - zde

 

Konference "Česká národní rada - kořeny a tváře národního parlamentu"

Konference k 50. výročí vzniku ČNR, kterou bude pořádat Parlamentní institut ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Kdy: 17. - 18.  května 2018
Místo: hlavní jednací sál Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4
Program konference: k nahlédnutí zde
Bližší informace a fotodokumentace z konference - zde

 

Den otevřených dveří

V den 100. výročí vzniku Československa máte možnost navštívit budovy přímo spojené s událostmi, kdy představitelé rodícího se státu přebírali jeho správu od institucí rakousko-uherské monarchie.

Kdy: 28. října 2018 od 9:00 hodin
Místo: Detailní informace pro zájemce jsou k dispozici zde.

 

Představení publikace "Slavná Sněmovno!"

Kancelář Poslanecké sněmovny vydává k příležitosti jubilejního roku katalog výstavy "Slavná Sněmovno!" (Osudové i všední události osmičkových roků ve světle sněmovních dokumentů) - první představení této výpravné publikace veřejnosti za účasti autorů.

Kdy: 12. listopadu 2018 v 16:00 hodin
Místo: Informační středisko Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí 6/18

 

Seminář pro studenty "Parlament a vznik Československa"

Seminář věnovaný tématu role prvního československého parlamentu při vzniku státu a problematice ústavních aspektů zrodu a stabilizace Československa.

Kdy: 13. listopadu 2018
Místo: Informační středisko Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí 6/18
Program semináře: k nahlédnutí zde

 

Slavnostní podvečer k výročí "200 let od narození F. L. Riegera"

Slavnostní odhalení busty tohoto významného českého politika spojeného se zemským sněmem, přijetí účastníků vícedenní mezinárodní vědecké konference "200 let od narození Františka Ladislava Riegera" (spolupořádají Univerzita Karlova, Národní muzeum, Akademie věd).

Kdy: 11. prosince 2018 v 17:00 hodin
Místo: Poslanecká sněmovna - Thunovský palác (prostor u novinářského atria)

 

Externí akce:

Výstavní cyklus "Založeno 1918" – část "Doteky státnosti"

Celonárodní prestižní výstavní cyklus, který spolupořádá Kancelář Prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, Vojenský historický ústav, Odbor archivní správy ministerstva vnitra a Poštovní muzeum a na kterém se Poslanecká sněmovna podílí při přípravě výstavního libreta, katalogu a především zapůjčuje významné artefakty parlamentní minulosti.

Kdy: 10. května – 28. října 2018
Místo: Jízdárna Pražského hradu
Informace o probíhající výstavě - zde100. výročí vzniku republiky v Poslanecké sněmovně (15.02.2018)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)