DIGITALIZOVANÝ RUKOPIS PRÁWA SASZKÁ
KNIHOVNA SE PŘEDSTAVUJE

SLUŽBY

KATALOGY

ČASOPISY

CD-ROM


AKTIVITY KNIHOVNY

  - Projekt Digitální knihovna
  - Projekt České sněmy
  - Projekt retrokonverze
  - Tezaurus Eurovoc
  - Semináře, konference, výstavy
  - Přehled zákonodárné činnosti Parlamentu
  - Rukopis Práwa saszká
  - Publikační činnost knihovny
  - O knihovně bylo napsáno


SPOLEČNÁ ČESKO-SLOVENSKÁ DIGITÁLNÍ PARLAMENTNÍ KNIHOVNA

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA ČESKÉ SNĚMY

MANUSCRIPTORIUM

ZDROJE NA INTERNETU

VISEGRÁDSKÁ DIGITÁLNÍ PARLAMENTNÍ KNIHOVNA


POSLANECKÁ SNĚMOVNA

SENÁT

English version

Rukopis "Práwa saszká" sestává z několika dobových právních knih a svou kvalitou se řadí mezi nejstarší a nejúplnější české překlady německých pramenů saského (magdeburského) městského práva. Rukopis byl pořízen městským písařem Jakubem Koženým z Krbova v letech 1469-1470 v Litoměřicích, kde byl také v historických dobách používán a patřil zde k nejstarším litoměřickým právním kodexům. Rukopis se řadí mezi nejdůležitější právní knihy, jejímiž zemskými a lenními zákony se neřídily jen Litoměřice a další města země Koruny české, ale i celá Lužice a Slezsko.

Originál rukopisu je součástí historického fondu Parlamentní knihovny, který kromě uvedeného rukopisu čítá také 230 starých tisků a který byl Ministerstvem kultury podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, dne 21.6.2000 prohlášen kulturní památkou. Digitalizací rukopisu tak byl nejen zpřístupněn důležitý pramenný materiál, ale i trvale uchována významná kulturní hodnota.

Zpřístupnění digitalizované verze rukopisu má význam nejen pro odborníky z oblasti historie práva, ale i pro badatele z dalších vědních oblastí, protože rukopis je hodnotný nejen z hlediska pramenného, ale i kodikologického a ilustračního.

Rukopis byl digitalizován nákladem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jeho digitalizaci zajistila firma Albertina icome Praha na digitalizačním pracovišti Národní knihovny ČR.

Digitalizovaná verze rukopisu je přesnou faksimilí originálu, včetně 140 prázdných stran, které byly původně určeny pro zápis právních naučení.

DOSTUPNÉ INFORMACE O RUKOPISU: LISTOVÁNÍ RUKOPISEM
  • Galerie (soupis všech stránek s jejich náhledy)
  • Kniha (soupis všech stránek bez náhledů)
  • Listování (prohlížení jednotlivých náhledů na stránky s možností zobrazení úplné velikosti)

[Tisková zpráva ke stažení (formát MS WORD)]Za stránku odpovídá: Petr Houdek
Aktualizováno: 23. 11. 2005