Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Nemovitosti

Celkem nalezeno 5 tisků.
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 99/0 Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 156/0 Novela devizového zákona - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 460/0 Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostemVládní návrh zákonaNeschváleno
 655/0 Novela devizového zákona - EUVládní návrh zákonaNeschváleno
 760/0 Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním


ISP (login)