Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Grantová agentura České republiky

Celkem nalezeno 16 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 1600 Zpráva o činnosti Grantové agentury za rok 1994Zpráva a jinéSchválena
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 172/0 Protokol mezi ČR a Ukrajinou o dvoustaran. sml. vztazíchMezinárodní smlouvaSchválena, 81/2000 Sb. m. s.
 179/0 Výroční zpráva Grantové agentury ČR za rok 1998Zpráva a jinéZpráva zamítnuta
 353/0 Zpráva Dozorčí rady Grantové agentury ČR za rok 1998Zpráva a jinéProjednáno bez usnesení
 766/0 Zpr. Dozorčí r. Grant. ag. ČR za 2. pol. 99 - 1. pol. 2000Zpráva a jinéSchválena
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 75/0 Zpr. o činnosti kontrolní rady GA ČR za 2001 - 2002Zpráva a jinéSchválena
 472/0 Zpráva o čin. Kontrolní rady Grantové agent. ČR 2002-2003Zpráva a jinéSchválena
 803/0 Zpr. o čin. Kontrolní rady Grantové agent. 2003 - 2004Zpráva a jinéSchválena
 1179/0 Zpr. o činnosti Kontrolní rady Grantové agent. ČR 2004-2005Zpráva a jinéSchválena
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 50/0 Zpr. o činnosti Kontrolní rady Grantové agent. ČR 2005-2006Zpráva a jinéSchválena
 304/0 Zpr. o činnosti Kontrolní rady Grantové agent. ČR 2006-2007Zpráva a jinéSchválena
 629/0 Zpr. o činnosti kontrolní rady Grantové agenturyZpráva a jinéSchválena
 938/0 Zpr.o činnosti kontrolní rady Grantové agent. ČR 2008 - 2009Zpráva a jinéSchválena
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 18/0 Zpr. o činnosti Kontrol. rady GA ČR říjen 2012 - říjen 2013Zpráva a jinéSchválena
 349/0 Zpr.o činnosti Kontrolní rady GA ČR říjen 2013 - říjen 2014Zpráva a jinéVzato na vědomí
 634/0 Zpr. o činnosti Kontrolní rady GA ČR říjen 2014 - září 2015Zpráva a jinéVzato na vědomí


ISP (login)