Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Zákoník občanský

Celkem nalezeno 50 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 1125 Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoníkVládní návrh zákonaSchváleno, 267/1994 Sb.
 1264 Společná zpráva k T 1125Společná zpráva výborů 
 1563 Zákon - novela zákona o ochraně spotřebitele - vládníVládní návrh zákonaSchváleno, 104/1995 Sb.
 1568 Návrh na upuštění od projednávání zásad k T 1563Usnesení Organizačního výboru 
 1704 Společná zpráva k T 1563Společná zpráva výborů 
 1976/0 Zákon -novely z. o konkursu a vyrovnání, živnost.,obch.,obč.Vládní návrh zákonaSchváleno, 94/1996 Sb.
 1977/0 Zákon - novela z. č. 102/1992 Sb.,v souvisl. se z.č.509/91SbVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 2064/0 Zákon - novela občanského zákoníku a obč. soudního řáduVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 29/0 Návrh zákona na změnu a doplnění zákona ČNR č. 102/1992 Sb.Vládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 257/0 Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 102/1992 Sb. Poslanecký návrh zákona Schváleno, 126/1998 Sb.
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 456/0 Návrh na vázání rozp. výdajů SR na rok 1999Zpráva a jinéSchválena
 465/0 Vládní novela občanského zák. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 367/2000 Sb.
 682/0 Novela občanského zákoníku Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 802/0 Návrh novely obchodního zákoníku - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 804/0 Návrh novely občanského zákoníku Poslanecký návrh zákona Schváleno, 317/2001 Sb.
 1024/0 Vládní návrh občanského zákoníkuVládní návrh zákonaSchváleno, 136/2002 Sb.
 1253/0 Vládní novela občanského zák. - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 574/0 Novela z. občanský zákoník - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 554/2004 Sb.
 673/0 Novela z. občanský zákoník Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 811/0 Novela z. občanský zákoník Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 359/2005 Sb.

1 2 3ISP (login)