Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Péče o zdraví

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 2088/0 Zákon - novela z. o péči o zdraví liduVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 35/0 Návrh novely zákona o péči o zdraví liduVládní návrh zákonaSchváleno, 14/1997 Sb.
 126/0 Návrh novely zákona o přestupcích Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 81/0 Návrh zákona o zákonném pojištění odpovědnosti Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 809/0 Novela zákona o péči o zdraví lidu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 260/2001 Sb.
 951/0 Vládní návrh atomového zákona - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 13/2002 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 349/0 Novela ústavního z. Ústava České republikyVládní návrh zákonaNeschváleno
 673/0 Novela z. občanský zákoník Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1045/0 Novela zákona o péči o zdraví liduVládní návrh zákonaVráceno prezidentem
 1149/0 Vl. n. z. o zdravotnických zařízeníchVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 1151/0 Vl. n. z. o zdravotní péči - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 1152/0 Novela z. o zdravotní péči - souvisejícíVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 1155/0 Vl. n. z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 309/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 83/0 Novela zákona o péči o zdraví liduVládní návrh zákonaSchváleno, 111/2007 Sb.
 84/0 Novela z. o ochraně utajovaných informací - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 119/2007 Sb.
 345/0 Novela zákona o péči o zdraví lidu - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 28/2008 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 563/0 Novela z. o zajištění bezpečnosti a ochr. zdraví při práciVládní návrh zákonaSchváleno, 225/2012 Sb.
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 113/0 Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdravíZpráva a jinéVzato na vědomí
 462/0 Novela z. o zajištění bezpečnosti a ochr. zdraví při práciVládní návrh zákonaSchváleno, 88/2016 Sb.


ISP (login)