Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Odškodnění

Celkem nalezeno 43 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 1148 Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky obětem nacist.Vládní návrh zákonaSchváleno, 217/1994 Sb.
 1151 Návrh na upuštění od projednávání zásad k T 1148Usnesení Organizačního výboru 
 1247 Návrh usnesení, kterým se zkracuje lhůta k projednání T 1148Usnesení Organizačního výboru 
 1265 Společná zpráva k T 1148Společná zpráva výborů 
 1475 Zákon o ocenění národního boje za osvobození - poslan. Poslanecký návrh zákona Stary jednaci rad
 1482 Návrh na upuštění od projednávání zásad k T 1475Usnesení Organizačního výboru 
 1590 Zákon -novela zákona č.217/1994 Sb., o poskyt.peněž.částky o Poslanecký návrh zákona Schváleno, 77/1995 Sb.
 1593 Návrh na upuštění od projednávání zásad k T 1590Usnesení Organizačního výboru 
 1624 Návrh usnesení, kterým se zkracuje lhůta k projednání T 1590Usnesení Organizačního výboru 
 1637 Společná zpráva k T 1475Společná zpráva výborů 
 1638 Společná zpráva k T 1590Společná zpráva výborů 
 1652 Zákon - novela zákona č. 480/1992 Sb., o hmot.zabezp.vojákůVládní návrh zákonaSchváleno, 161/1995 Sb.
 1655 Návrh na upuštění od projednávání zásad k T 1652Usnesení Organizačního výboru 
 1807 Společná zpráva k T 1652Společná zpráva výborů 
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 143/0 Návrh zákona o poskyt. peněžité pomoci obětem tr. činnostiVládní návrh zákonaSchváleno, 209/1997 Sb.
 178/0 Vládní návrh zákona na změnu a doplnění z. č. 171/1991 Sb.Vládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
 293/0 Návrh novely zákona ČNR o působ. org. ČR ve věcech převodů..Vládní návrh zákonaZamítnuto v 3. čtení
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 251/0 Návrh na vydání zák. o poskytnutí jednorázové peněžní částky Poslanecký návrh zákona Schváleno, 39/2000 Sb.
 683/0 Návrh zák. o poskytnutí peněžní částky účast. národ. boje Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 3. čtení
 855/0 Návrh zák. o odškodnění osob odvlečených do SSSR Poslanecký návrh zákona Schváleno, 172/2002 Sb.

1 2 3ISP (login)