Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Evropská unie

Celkem nalezeno 130 tisků. (5. strana, celkem stran: 7)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 489/0 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 194/2016 Sb.
 497/0 Novela z. o soudních poplatcích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 161/2016 Sb.
 508/0 Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek - EUVládní návrh zákonaNeschváleno
 509/0 Novela z. o poštovních službách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 319/2015 Sb.
 512/0 Novela z. o spotřebních daních - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 315/2015 Sb.
 513/0 Vl.n.z. o evidenci tržeb - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 112/2016 Sb.
 514/0 Vl.n.z. o změně zák. v souvis. s přij. zák. o evidenci tržeb - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 113/2016 Sb.
 547/0 Novela z. o audioviz. dílech a podpoře kinematografie - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 139/2016 Sb.
 554/0 Vl. n. z. o některých přestupcích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 251/2016 Sb.
 560/0 Vl.n. atomového zákona - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 263/2016 Sb.
 561/0 Vl.n.z., kterým se mění zák. v souv. s přij. atomového zák. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 264/2016 Sb.
 565/0 Vl.n.z.o posuz.shody stan.výrobků při jejich dodávání na trh - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 90/2016 Sb.
 571/0 Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 148/2016 Sb.
 580/0 Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. zák. o hazardních hráchVládní návrh zákonaSchváleno, 188/2016 Sb.
 581/0 Novela z. o uznávání odborné kvalifikace - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 126/2016 Sb.
 583/0 Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 129/2016 Sb.
 587/0 Vl.n.z., kterým se mění zák. v oblasti peněžního oběhuVládní návrh zákonaSchváleno, 323/2016 Sb.
 589/0 Novela z. o biocidech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 324/2016 Sb.
 609/0 Vl.n.z. o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 320/2016 Sb.
 616/0 Novela z. - plemenářský zákonVládní návrh zákonaSchváleno, 60/2017 Sb.

<< 1 2 3 4 5 6 7>>ISP (login)