Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Ekologie

Celkem nalezeno 46 tisků. (2. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 511/0 Úml. o dálkovém znečišťování ovzdušíMezinárodní smlouvaSchválena, 81/2010 Sb. m. s.
 529/0 V.n.z. o podp. využ. obnovitel. zdrojů - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 180/2005 Sb.
 575/0 Novela z. o ochraně přírody a krajiny - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 218/2004 Sb.
 639/0 V.n.z. o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí - EUVládní návrh zákonaNepřijato
 641/0 Novela energetického zákona - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 670/2004 Sb.
 647/0 Novela z. o právu na informace o životním prostředí - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 6/2005 Sb.
 693/0 Novela z. o odpadech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 7/2005 Sb.
 741/0 Novela z. o uvádění biocidních přípravků na trh - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 125/2005 Sb.
 781/0 V.n.z. - emise skleníkových plynů - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 695/2004 Sb.
 827/0 Zpr. o živ. prostředí ČR 2003Zpráva a jinéVzato na vědomí
 862/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 385/2005 Sb.
 866/0 Vl.n.z. o ochraně před diskriminací - EUVládní návrh zákonaNepřijato
 871/0 Novela zákona o odpadech - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 886/0 Novela z. o chemických látkách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 345/2005 Sb.
 951/0 Novela z. o ekologickém zemědělství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 553/2005 Sb.
 1000/0 Novela z. o zřízení ministerstevVládní návrh zákonaSchváleno, 71/2006 Sb.
 1031/0 Novela zákona o odpadech Poslanecký návrh zákona Zamítnuto Senátem
 1032/0 Novela z. o vodách (vodní zákon) Návrh zákona zastupitelstva kraje 2. čtení - obecná rozprava
 1034/0 Novela z. o ochraně přírody a krajiny Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1067/0 Novela z. o obalech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 66/2006 Sb.

1 2 3ISP (login)