Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 79 tisků. (2. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 108/0 Doh.o partnerství mezi EU a ES pro atom.energ. a ArméniíMezinárodní smlouvaSchválena
 112/0 N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 121/0 Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcechMezinárodní smlouvaSchválena, 54/2019 Sb. m. s.
 122/0 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportuMezinárodní smlouvaSchválena
 124/0 Doh.mezi ČR a Íránem o vzájemné podpoře a ochraně investicMezinárodní smlouvaSchválena
 125/0 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 2. pololetí 2017Zpráva a jinéVzato na vědomí
 165/0 Sml. mezi ČR a Běloruskem o důchodovém zabezpečeníMezinárodní smlouvaSchválena, 47/2019 Sb. m. s.
 171/0 Prot.prodlužující Dohodu mezi ČR a USA o vědec. spolup.Mezinárodní smlouvaSchválena
 172/0 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 45/2019 Sb.
 173/0 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 98/2019 Sb.
 177/0 Změny z roku 2016 k Úmluvě MOP o práci na mořiMezinárodní smlouvaSchválena
 196/0 Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectvíMezinárodní smlouvaSchválena
 197/0 Doh.mezi ČR a Král.Saúdské Arábie o let. dopravních službáchMezinárodní smlouvaSchválena
 198/0 Změna a ukonč.Doh.mezi ČR a Polskem o podp.inv.Mezinárodní smlouvaSchválena, 46/2019 Sb. m. s.
 203/0 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 176/2019 Sb.
 207/0 Novela z. o obchodních korporacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 33/2020 Sb.
 211/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 213/0 N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919 Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 215/0 Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobkyMezinárodní smlouvaSchválena, 45/2019 Sb. m. s.
 216/0 Prot. o udržitelném zemědělství a rozvoji venkovaMezinárodní smlouvaSchválena, 57/2019 Sb. m. s.

1 2 3 4ISP (login)