Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: nebezpečná látka

Celkem nalezeno 49 tisků. (2. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 119/0 Vl.n.z. o integrovaném registru znečišťování život.prostředí - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 2. čtení
 275/0 Návrh na přijetí nového znění Úmluvy o účincích prům.haváriíMezinárodní smlouvaSchválena, 32/2011 Sb. m. s.
 444/0 Novela z. o chemických látkách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 371/2008 Sb.
 604/0 Novela z. o nakládání s bezpečnostním materiálemVládní návrh zákonaSchváleno, 156/2009 Sb.
 766/0 Novela z. o prevenci závaž. havárií způsobených chem.látkami - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 488/2009 Sb.
 767/0 Návrh na ratifikaci změny přílohy III Rotterdamské úmluvyMezinárodní smlouvaSchválena, 38/2010 Sb. m. s.
 857/0 Vl. n. z. o označování a sledovatelnosti výbušnin - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 146/2010 Sb.
 1020/0 Novela z. o ověřování střelných zbraní - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 148/2010 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 308/0 Evropská doh. o mezinárodní přepravě nebezpečných věcíMezinárodní smlouvaSchválena, 102/2011 Sb. m. s.
 311/0 Vl.n.z. o chemických látkách (chemický zákon) - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 350/2011 Sb.
 645/0 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvyMezinárodní smlouvaSchválena
 780/0 Novela z. o integrované prevenci - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 69/2013 Sb.
 874/0 Vl. n. z. o nakládání s bezpečnostním materiálemVládní návrh zákonaSchváleno, 229/2013 Sb.
 1110/0 Novela z. o chemických látkách (chemický zákon) - EUVládní návrh zákona1. čtení
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 67/0 Novela z. - chemický zákon - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 61/2014 Sb.
 121/0 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvyMezinárodní smlouvaSchválena, 5/2015 Sb. m. s.
 213/0 Vl.n.z. o prekurzorech výbušnin - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 259/2014 Sb.
 237/0 Novela z. o nakládání s bezpečnostním materiálem - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 266/2014 Sb.
 385/0 V.n.z. o pyrotechnice - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 206/2015 Sb.
 399/0 Vl.n.z. o prevenci závažných havárií - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 224/2015 Sb.

1 2 3ISP (login)