Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: převod vlastnictví

Celkem nalezeno 279 tisků. (14. strana, celkem stran: 14)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 461/0 Novela z. o působ. orgánů ČR ve věcech převodu vlastn. státu - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 357/2015 Sb.
 486/0 Písemná interpelace M. Grebeníčka na B. Sobotku ve věci zákona č. 428/2012 Sb.Písemná interpelaceProjednána bez usnesení
 575/0 Novela z. o Státním pozemkovém úřaduVládní návrh zákonaSchváleno, 185/2016 Sb.
 624/0 Písemná interpelace K. Fiedlera na B. Sobotku ve věci stanoviska ČSÚ k ocenění rest. církevního majetkuPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 738/0 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 822/0 Písemná interpelace P. Bendla na M. Jurečku ve věci kauzy "Najmr"Písemná interpelaceProjednána bez usnesení
 837/0 Novela z. o přechodu některých věcí z majetku ČR - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 842/0 Novela z. o maj. vyrovnání s církvemi a náb. společnostmi Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení
 915/0 N. z. o znárodnění majetku Zdeňka Bakaly Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 916/0 Písemná interpelace M. Pěnčíkové na M. Jurečku ve věci usnesení vlády č. 710 ze dne 18. září 2013Písemná interpelaceProjednána bez usnesení
 1046/0 N.z. o převodu vlastnického práva k zemědělským pozemkům Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1095/0 Novela z. o přechodu některých věcí z majetku ČR - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1108/0 Novela z. - občanský soudní řád - RJ Senátní návrh zákona Schváleno, 291/2017 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 38/0 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi Poslanecký návrh zákona Schváleno, 125/2019 Sb.
 56/0 Novela z. o převodu vlastnického právaVládní návrh zákonaSchváleno, 177/2018 Sb.
 270/0 Novela z. - občanský zákoník - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 411/0 Novela z. - občanský zákoníkVládní návrh zákonaSchváleno, 163/2020 Sb.
 538/0 Písemná interpelace I. Adamce na K. Havlíčka ve věci plán.bezúplat.převodu areálu býv.dolu Kateřina I do vlastnic.obcePísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 913/0 Vl.n.z. o veřejných dražbáchVládní návrh zákona1. čtení

<< 10 11 12 13 14ISP (login)