Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: opatření na kontrolu znečištění

Celkem nalezeno 33 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 155 Zákon o ochraně ovzduší Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 957 Zákon o ovzdušíVládní návrh zákonaSchváleno, 158/1994 Sb.
 1215 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dani silničníVládní návrh zákonaSchváleno, 243/1994 Sb.
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 7/0 Protokol k Úmluvě o znečišťování ovzduší přes hraniceMezinárodní smlouvaSchválena
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 327/0 Úmluva o účincích průmyslových haváriíMezinárodní smlouvaSchválena, 58/2002 Sb. m. s.
 559/0 Novela zákona o dani silniční Poslanecký návrh zákona Schváleno, 303/2000 Sb.
 960/0 Vl. návrh zák. o integro. prevenci - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 76/2002 Sb.
 1012/0 Úmluva EHK OSN o přístupu veřejnosti k informacímMezinárodní smlouva2. čtení
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 63/0 Vládní návrh zákona o integrované prevenci - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 521/2002 Sb.
 325/0 Novela z. o integrované preven. a omez. znečištění Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 356/0 Novela z. o prev. závaž. havárií způs. chemickými látkami - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 82/2004 Sb.
 1148/0 Novela z. o integrované prevenci a omezování znečištění - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 222/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 119/0 Vl.n.z. o integrovaném registru znečišťování život.prostředí - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 2. čtení
 194/0 Změna Úmluvy o přístupu k informacím (Aarhuská úmluva)Mezinárodní smlouvaSchválena
 296/0 Vl.n.z. o integrovaném registru znečišťování život.prostředí - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 25/2008 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 219/0 Novela z. o o integrov. registru znečišťování živ. prostředí - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 77/2011 Sb.
 730/0 Novela z. o odpadech - EUVládní návrh zákonaNepřijato
 780/0 Novela z. o integrované prevenci - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 69/2013 Sb.
 1095/0 Novela z. o ochraně ovzduší Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení
 1114/0 Novela z. o ochraně ovzduší Poslanecký návrh zákona Organizační výbor

1 2ISP (login)