Sněmovní tiskyPřikázáno VSR

Celkem nalezeno 77 tisků. (1. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 8/0 Návrh rozpočtu SFRB na rok 2014Zpráva a jinéSchválena
 20/0 Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti SFRB za rok 2012Zpráva a jinéSchválena
 26/0 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Poslanecký návrh zákona Schváleno, 265/2014 Sb.
 42/0 N.z. o Registru smluv Poslanecký návrh zákona Schváleno, 340/2015 Sb.
 43/0 Novela ústav. zák. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Senát
 71/0 Novela z. - služební zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 234/2014 Sb.
 124/0 Novela z. o hl. m. Praze - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 151/0 Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti SFRB za rok 2013Zpráva a jinéSchválena
 164/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí Návrh zákona zastupitelstva kraje 2. čtení - obecná rozprava
 203/0 Novela z. o správních poplatcíchVládní návrh zákonaSchváleno, 249/2014 Sb.
 206/0 Novela z. o pedagogických pracovnícíchVládní návrh zákonaSchváleno, 197/2014 Sb.
 234/0 Novela z. o občanských průkazech - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 249/0 Novela z. o obcích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 257/2017 Sb.
 276/0 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 341/2015 Sb.
 277/0 Novela z. o platu představitelů státní mociVládní návrh zákonaSchváleno, 359/2014 Sb.
 294/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůVládní návrh zákonaSchváleno, 24/2015 Sb.
 299/0 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 39/2015 Sb.
 300/0 Novela z. o veřejných zakázkáchVládní návrh zákonaSchváleno, 40/2015 Sb.
 308/0 Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 104/2015 Sb.
 309/0 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 298/2015 Sb.

1 2 3 4ISP (login)