Tisky
Navržené změny 2/1969 Sb.

Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

K zadaným podmínkám nebyl nalezen žádný tisk.ISP (login)