Tisky
Navržené změny 174/1968 Sb.

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Celkem nalezeno 9 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 72/0 V. n. z. o požadav. na bezp. zdraví při práci na stavbách - EUVládní návrh zákonaZamítnuto v 2. čtení
 257/0 V. n. z. o služebním poměru přísl. bezp. sborů - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 362/2003 Sb.
 500/0 V.n.z. o min. pož. na bezp. a ochr. zdraví na staveništích - EUVládní návrh zákonaNeschváleno
 528/0 Novela z. o zaměstnanosti - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 436/2004 Sb.
 686/0 Novela z. o inspekci práce - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 253/2005 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 361/0 Novela z. o uznávání odborné kvalifikace - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 189/2008 Sb.
 716/0 Vl. n. z. o volném pohybu služeb - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 223/2009 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 410/0 Vl.n.z. o Generální inspekci bezpečnostních sborůVládní návrh zákonaSchváleno, 341/2011 Sb.
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 561/0 Vl.n.z., kterým se mění zák. v souv. s přij. atomového zák. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 264/2016 Sb.


ISP (login)