Tisky
Navržené změny 257/2001 Sb.

Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 365/0 Novela z. o rozpočtovém určení výnosu daníVládní návrh zákonaNeschváleno
 747/0 Novela z. o rozpoč. určení daníVládní návrh zákonaSchváleno, 1/2005 Sb.
 1111/0 Novela z. o právu autorském - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 216/2006 Sb.
 1267/0 Novela z. o veřejných knihovnách (knihovní zákon) - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 341/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 686/0 Vl.n.z. daňový řád - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 281/2009 Sb.
 714/0 Vl.n.z. o základních registrech - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 227/2009 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 616/0 N.z.o změně zákonů v souvislosti se zavedením zákl. registrů - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 142/2012 Sb.
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 929/0 Vl.n.z.o změně z.v souv.s přij. zák. o odpověd. za přestupky - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 183/2017 Sb.
 1011/0 Novela z. - knihovní zákonVládní návrh zákona1. čtení
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 646/0 Novela z. - knihovní zákonVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 756/0 Vl.n.z. v souv.s elektronizací postupů orgánů veřejné mociVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 9. 7. 2020


ISP (login)