Tisky
Navržené změny 20/1966 Sb.

Zákon o péči o zdraví lidu

Celkem nalezeno 39 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 53/0 V. n. z. o odborné způsobilosti lékaře - EUVládní návrh zákonaNepřijato
 127/0 Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 130/2003 Sb.
 211/0 Vládní návrh zákona o chemických látkách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 356/2003 Sb.
 215/0 Vládní návrh zákona ochrana veřejného zdraví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 274/2003 Sb.
 259/0 V. n. z. o evidenci obyvatel a rod. číslech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 53/2004 Sb.
 265/0 V. n. z. o opatřeních k ochraně před tabákovými výrobkyVládní návrh zákonaSchváleno, 379/2005 Sb.
 303/0 V.n z. o pojistné smlouvě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 37/2004 Sb.
 414/0 Novela z. o péči o zdraví lidu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 422/2004 Sb.
 419/0 Novela z. o péči o zdraví lidu - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 156/2004 Sb.
 447/0 Novela z. o péči o zdraví lidu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 121/2004 Sb.
 528/0 Novela z. o zaměstnanosti - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 436/2004 Sb.
 650/0 N. z. o registrovaném partnerství Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 751/0 Novela z. o Veřejném ochránci právVládní návrh zákonaSchváleno, 381/2005 Sb.
 810/0 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Schváleno, 245/2006 Sb.
 969/0 Návrh zákona o registrovaném partnerství Poslanecký návrh zákona Schváleno, 115/2006 Sb.
 1006/0 Novela z. o nemocenském pojištění - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 189/2006 Sb.
 1009/0 Novela z. o návykových látkách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 74/2006 Sb.
 1041/0 Novela zákona o evidenci obyvatelVládní návrh zákonaSchváleno, 342/2006 Sb.
 1045/0 Novela zákona o péči o zdraví liduVládní návrh zákonaVráceno prezidentem
 1069/0 Novela z. o civilním letectví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 225/2006 Sb.

1 2ISP (login)