Tisky
Navržené změny 120/2001 Sb.

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 47/0 Novela z. - daňový řád - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 94/2018 Sb.
 71/0 Novela z. - insolvenční zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 31/2019 Sb.
 295/0 Novela z. - exekuční řád Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 545/0 Novela z. - občanský soudní řádVládní návrh zákonaOdesíláno do Senátu
 630/0 Novela z. o soudech a soudcíchVládní návrh zákonaVráceno Senátem, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 683/0 Novela z.o řízení ve věcech soudců, st.zástupců a soud.exek.Vládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 756/0 Vl.n.z. v souv.s elektronizací postupů orgánů veřejné mociVládní návrh zákonaVráceno Senátem, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 807/0 Vl.n.z. o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviruVládní návrh zákonaSchváleno, 191/2020 Sb.
 898/0 Vl. n. z. o náhradním výživnémVládní návrh zákonaSchváleno, 588/2020 Sb.
 899/0 Novela z. - občanský zákoníkVládní návrh zákona1. čtení, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 913/0 Vl.n.z. o veřejných dražbáchVládní návrh zákona1. čtení, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 937/0 N.z. o zrušení soudních exekutorů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 986/0 Novela z. - občanský soudní řád - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 38/2021 Sb.
 993/0 Vl.n.z. v souv. s rozvojem kapitálového trhu - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 1214/0 Novela z. - občanský zákoník - RJ Poslanecký návrh zákona Vláda, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání


ISP (login)