Tisky
Navržené změny 82/1998 Sb.

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Celkem nalezen 1 tisk.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Senát, 10. funkční období, 2014-2016
250Zákon o odpovědnosti způsobenou při výkonu veřejné mociSenátní návrh zákona 


ISP (login)