Tisky
Navržené změny 133/1997 Sb.

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

K zadaným podmínkám nebyl nalezen žádný tisk.ISP (login)