Tisky - neukončené
Navržené změny 19/1997 Sb.

Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Celkem nalezen 1 tisk.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 654/0 Novela z. o opatřeních souvis. se zákazem chemických zbraní - EUVládní návrh zákonaSenát, zařazeno na pořad 25. schůze (3. bod jednání ve čtvrtek 23. července 2020)


ISP (login)