Tisky
Navržené změny 134/2016 Sb.

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Celkem nalezeno 16 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 79/0 Novela z. - trestní zákoník - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 287/2018 Sb.
 256/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.Vládní návrh zákonaSchváleno, 277/2019 Sb.
 405/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázek Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním
 484/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 502/0 Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 174/2021 Sb.
 670/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupkyVládní návrh zákona3. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 678/0 Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 543/2020 Sb.
 862/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázekVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 886/0 Vl.n.z. o evidenci skutečných majitelů - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 37/2021 Sb.
 908/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázek - RJ Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 909/0 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 527/2020 Sb.
 951/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázek - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 111. schůze
 1028/0 Novela z. o Generální inspekci bezpečnostních sborůVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 1099/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázek - EUVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 1109/0 N.z. o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 1236/0 N. z. o integračním sociálním podniku Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (login)