Tisky
Navržené změny 89/2012 Sb.

Zákon občanský zákoník

Celkem nalezeno 20 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 12/0 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 111/2018 Sb.
 49/0 Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.Vládní návrh zákonaSchváleno, 171/2018 Sb.
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 207/0 Novela z. o obchodních korporacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 33/2020 Sb.
 212/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 270/0 Novela z. - občanský zákoník - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 377/0 N.z., kterým se mění někt.zák.souv. s potíráním lichv.půjček Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 380/0 Novela z. o spotřebitelském úvěru Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 401/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona Vráceno
 411/0 Novela z. - občanský zákoníkVládní návrh zákonaSchváleno, 163/2020 Sb.
 456/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 593/0 Novela z. o matrikách, jménu a příjmeníVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 637/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání
 899/0 Novela z. - občanský zákoníkVládní návrh zákona1. čtení
 911/0 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí - EUVládní návrh zákonaGaranční výbor
 918/0 Novela z. o daních z příjmů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 39/2021 Sb.
 984/0 Novela z. - občanský zákoníkVládní návrh zákonaSchváleno, 192/2021 Sb.
 994/0 Novela z. - občanský zákoník - EUVládní návrh zákona1. čtení, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání
 1062/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1214/0 Novela z. - občanský zákoník - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání


ISP (login)