Tisky
Navržené změny 372/2011 Sb.

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 74/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EUVládní návrh zákona1. čtení
 74/1 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 255/2019 Sb.
 139/0 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 111/2019 Sb.
 172/0 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 45/2019 Sb.
 256/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.Vládní návrh zákonaSchváleno, 277/2019 Sb.
 262/0 Novela z. o léčivech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 44/2019 Sb.
 302/0 Novela z. o léčivechVládní návrh zákonaSchváleno, 262/2019 Sb.
 657/0 Novela z. - trestní řád - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 165/2020 Sb.
 705/0 N.z., kterým se ruší z. o Veřejném ochránci práv Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 79. schůze (od 19. 1. 2021)
 756/0 Vl.n.z. v souv.s elektronizací postupů orgánů veřejné mociVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 79. schůze (od 19. 1. 2021)
 911/0 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí - EUVládní návrh zákona1. čtení, navržen na pořad 79. schůze (od 19. 1. 2021)
 944/0 Novela z. o zdravotních službách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 79. schůze (od 19. 1. 2021)
 1084/0 Novela z. o elektronických komunikacích - EUVládní návrh zákona1. čtení, navržen na pořad 79. schůze (od 19. 1. 2021)
Senát, 12. funkční období, 2018-
193Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrhSenátní návrh zákona 
277Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrhSenátní návrh zákona 


ISP (login)