Tisky
Navržené změny 348/2005 Sb.

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 885/0 Novela z. o rozhlasovém a televizním vysíláníVládní návrh zákonaSchváleno, 235/2006 Sb.
 949/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 552/2005 Sb.
 1065/0 Novela z. v souvislosti s přijetím zákona o životním minimuVládní návrh zákonaSchváleno, 112/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 94/0 Vl.n.z. se stanovením kapitálových požadavků na banky - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 120/2007 Sb.
 262/0 Novela z. v souvis. s přechodem na digitální telev.vysíláníVládní návrh zákonaSchváleno, 304/2007 Sb.
 289/0 Novela z. o právu autorském - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 168/2008 Sb.
 478/0 Novela občanského soudního řáduVládní návrh zákonaSchváleno, 7/2009 Sb.
 714/0 Vl.n.z. o základních registrech - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 227/2009 Sb.
 730/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 894/0 Vl.n.z. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 132/2010 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 27/0 Novela z. o České televizi Senátní návrh zákona Schváleno, 302/2011 Sb.
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 498/0 Novela z. o evidenci obyvatel a rodných číslechVládní návrh zákonaSchváleno, 318/2015 Sb.
 701/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 625/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 756/0 Vl.n.z. v souv.s elektronizací postupů orgánů veřejné mociVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
Senát, 7. funkční období, 2008-2010
52Zákon - zrušení poplatkůSenátní návrh zákona 
Senát, 10. funkční období, 2014-2016
45Zákon o rozhlasových a televizních poplatcíchSenátní návrh zákona 


ISP (login)