Tisky
Navržené změny 500/2004 Sb.

Zákon správní řád

Celkem nalezeno 23 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 837/0 Novela z. o informačních systémech veřejné správyVládní návrh zákonaSchváleno, 81/2006 Sb.
 881/0 Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 413/2005 Sb.
 1000/0 Novela z. o zřízení ministerstevVládní návrh zákonaSchváleno, 71/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 429/0 Novela z. o znakové řečiVládní návrh zákonaSchváleno, 384/2008 Sb.
 478/0 Novela občanského soudního řáduVládní návrh zákonaSchváleno, 7/2009 Sb.
 566/0 Novela energetického zákona - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 158/2009 Sb.
 643/0 Návrh zákona o stížnostech Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení
 714/0 Vl.n.z. o základních registrech - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 227/2009 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 112/0 Novela z. - soudní řád správní Návrh zákona zastupitelstva kraje Vráceno
 223/0 N. z. o stížnostech Návrh zákona zastupitelstva kraje Vzat zpět před projednáváním
 283/0 Novela z. - soudní řád správní Návrh zákona zastupitelstva kraje Zamítnuto v 1. čtení
 581/0 Novela z. o archivnictví a spisové služběVládní návrh zákonaSchváleno, 167/2012 Sb.
 930/0 Novela z. v souv. s přijetím rekodifikace soukromého práva - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 303/2013 Sb.
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 97/0 Novela z. - služební zákon - souvisejícíVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 242/0 N.z.o změně zák. v souvis. s přijetím zákona o státní službě Poslanecký návrh zákona Schváleno, 250/2014 Sb.
 717/0 Vl.n.z. celní zákon - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 243/2016 Sb.
 764/0 Vl.n.z.o službách pro el. transakce - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 298/2016 Sb.
 927/0 Novela z. - stavební zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 225/2017 Sb.
 929/0 Vl.n.z.o změně z.v souv.s přij. zák. o odpověd. za přestupky - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 183/2017 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 54/0 Novela z. - správní řád Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 176/2018 Sb.

1 2ISP (login)