Tisky
Navržené změny 271/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše zástupného a příplatků a podrobnější podmínky k poskytování peněžních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení

K zadaným podmínkám nebyl nalezen žádný tisk.ISP (login)