Tisky
Navržené změny 21/1992 Sb.

Zákon o bankách

Celkem nalezeno 75 tisků. (1. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 397/0 Novela z. o stát. sociální podpořeVládní návrh zákonaSchváleno, 453/2003 Sb.
 508/0 Novela z. o ochraně osobních údajů - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 439/2004 Sb.
 525/0 Nov. z. o podn. na kap. trhu, kol. invest., o dluhopisech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 257/2004 Sb.
 635/0 Novela z. o konkursu a vyrovnání Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 835/0 V.n.z. o finančních konglomerátech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 377/2005 Sb.
 881/0 Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 413/2005 Sb.
 965/0 Novela zákona o bankách Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 967/0 Novela zákona o platebním styku - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 62/2006 Sb.
 977/0 Novela zákona o konkursu a vyrovnání - RJ Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 997/0 Vl.n.z. o změně v souvis. se sjednoc. dozoru nad fin. trhem - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 57/2006 Sb.
 1006/0 Novela z. o nemocenském pojištění - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 189/2006 Sb.
 1008/0 Novela z. o mezinárodních sankcích - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 70/2006 Sb.
 1056/0 Vl. n. z. o střetu zájmůVládní návrh zákonaSchváleno, 159/2006 Sb.
 1061/0 Vl. n. z. o podnikání na kapitálovém trhu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 56/2006 Sb.
 1121/0 Novela insolvenčního zákona - související - EUVládní návrh zákonaZamítnuto Senátem
 1172/0 Novela z. o zrušení Fondu národního majetku - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 228/2006 Sb.
 1193/0 Vl.n.z. o činnosti institucí zaměst. penzijního pojištění - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 340/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 94/0 Vl.n.z. se stanovením kapitálových požadavků na banky - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 120/2007 Sb.
 171/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 216/2008 Sb.
 224/0 Novela insolvenčního zákona - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 296/2007 Sb.

1 2 3 4ISP (login)