Tisky
Navržené změny 549/1991 Sb.

Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů

Celkem nalezeno 57 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 299/0 Novela z. o soudech, soudcích, přísedícíchVládní návrh zákonaSchváleno, 192/2003 Sb.
 580/0 Novela z. občanský soudní řádVládní návrh zákonaSchváleno, 555/2004 Sb.
 650/0 N. z. o registrovaném partnerství Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 692/0 V. n. z. o evropské společnosti - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 628/2004 Sb.
 740/0 N.z. o příspěvku někt. účast. nár. boje za osvobození Poslanecký návrh zákona Schváleno, 357/2005 Sb.
 810/0 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Schváleno, 245/2006 Sb.
 969/0 Návrh zákona o registrovaném partnerství Poslanecký návrh zákona Schváleno, 115/2006 Sb.
 1001/0 Novela zákoníku práce - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 72/2006 Sb.
 1006/0 Novela z. o nemocenském pojištění - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 189/2006 Sb.
 1056/0 Vl. n. z. o střetu zájmůVládní návrh zákonaSchváleno, 159/2006 Sb.
 1065/0 Novela z. v souvislosti s přijetím zákona o životním minimuVládní návrh zákonaSchváleno, 112/2006 Sb.
 1121/0 Novela insolvenčního zákona - související - EUVládní návrh zákonaZamítnuto Senátem
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 24/0 Návrh zákona o neziskových organizacích Návrh zákona zastupitelstva kraje Vzat zpět v 1. čtení
 64/0 Návrh zákona o neziskových organizacích Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení
 171/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 216/2008 Sb.
 224/0 Novela insolvenčního zákona - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 296/2007 Sb.
 254/0 Novela občanského soudního řáduVládní návrh zákonaSchváleno, 123/2008 Sb.
 325/0 Novela občanského soudního řádu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 259/2008 Sb.
 478/0 Novela občanského soudního řáduVládní návrh zákonaSchváleno, 7/2009 Sb.
 555/0 Vl.n.z. o vypořádání majetkových podílů zeměděl. družstevVládní návrh zákona1. čtení

1 2 3ISP (login)