Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: letecký provoz

Celkem nalezeno 20 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 1256 Interpelace poslance Milana LoukotyPísemná interpelace 
 2058/0 Zákon o civilním letectvíVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 49/0 Návrh zákona o civilním letectvíVládní návrh zákonaSchváleno, 49/1997 Sb.
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 497/0 Novela zákona o civilním letectví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 146/2000 Sb.
 510/0 Interpelace V. Filipa ve věci smlouvy Ředitel.letového provoPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 1264/0 Vládní návrh zákona o civilním letectví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 258/2002 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 437/0 Novela z. o přech. někt.věcí,práv a závaz.do majet.krajů - RJ Návrh zákona zastupitelstva kraje Vráceno
 1069/0 Novela z. o civilním letectví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 225/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 256/0 Dohoda o letecké dopravě mezi ES a USAMezinárodní smlouvaSchválena
 369/0 Roz. vl. o přeletu a přistání letadla Bangladéšské lid. rep.Zpráva a jinéVzato na vědomí
 590/0 Novela z. o civilním letectví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 301/2009 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 30/0 Novela z. o civilním letectví - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 88/0 Novela z. o civilním letectví - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 407/2010 Sb.
 189/0 Novela z. o civilním letectví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 137/2011 Sb.
 357/0 Doh. mezi státy EU a Gruzií o spol. leteckém prostoruMezinárodní smlouvaSchválena
 368/0 Doh. mezi ČR a vl. Argentinské rep. o leteckých službáchMezinárodní smlouvaSchválena
 850/0 Dohoda o spol. leteckém prostoru mezi EU a Moldavskou rep.Mezinárodní smlouvaSchválena, 43/2020 Sb. m. s.
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 47/0 Novela z. o civilním letectví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 127/2014 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 974/0 Novela z. o ochraně veřejného zdraví Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 1157/0 Novela z. o civilním letectví - EUVládní návrh zákona1. čtení, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)


ISP (login)