Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: mezinárodní doprava

Celkem nalezeno 21 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 306/0 Vládní návrh zákona o silniční dopravě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 150/2000 Sb.
 1182/0 Dohoda o mezinár. přepravě cestujících INTERBUSMezinárodní smlouvaSchválena, 9/2003 Sb. m. s.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 48/0 Změna Úmluvy o mezinár. želez. přepravě (COTIF)Mezinárodní smlouvaSchválena, 49/2006 Sb. m. s.
 1123/0 Protokol k Úml. o přepravní smlouvě v nákl. dopravě (CMR)Mezinárodní smlouvaSchválena, 108/2006 Sb. m. s.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 1008/0 Návrh na přístup ČR k Dodatkovému protokolu k Úmluvě CMRMezinárodní smlouva2. čtení
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 54/0 Doh. mezi ČR a vládou Ázerbájdžánské rep. o letecké dopravěMezinárodní smlouvaSchválena, 42/2011 Sb. m. s.
 105/0 Doh. o letecké dopravě mezi státy ES a KanadouMezinárodní smlouva2. čtení
 181/0 Doh. mezi ČR a vl. Austrálie o leteckých službáchMezinárodní smlouvaSchválena, 5/2012 Sb. m. s.
 308/0 Evropská doh. o mezinárodní přepravě nebezpečných věcíMezinárodní smlouvaSchválena, 102/2011 Sb. m. s.
 518/0 Novela z. o silniční dopravě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 119/2012 Sb.
 739/0 Sml. mezi ČR a Rep. Makedonie o mezinárodní silniční dopravěMezinárodní smlouvaSchválena, 94/2013 Sb. m. s.
 1124/0 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o mezinárodní silniční dopravěMezinárodní smlouvaOrganizační výbor
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 142/0 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o mezinárodní silniční dopravěMezinárodní smlouvaSchválena, 41/2015 Sb. m. s.
 173/0 Novela z. o silničním provozu - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 230/2014 Sb.
 567/0 Změny Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)Mezinárodní smlouvaSchválena, 65/2016 Sb. m. s.
 882/0 Doh. mezi vládou ČR a vl. Seychelské rep. o letecké dopravěMezinárodní smlouvaSchválena
 1031/0 Doh.mezi ČR a vl. Republiky Tádžikistán o leteckých službáchMezinárodní smlouvaSchválena
 1035/0 Doh.mezi ČR a Král.Saúdské Arábie o let. dopravních službáchMezinárodní smlouva2. čtení
 1036/0 Doh. mezi ČR a Dominikánskou rep. o let. dopravních službáchMezinárodní smlouvaSchválena
 1037/0 Doh. mezi ČR a vládou Indonéské republiky o letecké dopravěMezinárodní smlouvaSchválena

1 2ISP (login)