Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: politika životního prostředí EU

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 516/0 Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředíMezinárodní smlouvaSchválena, 91/2001 Sb. m. s.
 588/0 Vládní návrh zákona o hnojivech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 308/2000 Sb.
 912/0 Vládní návrh zákona o ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 86/2002 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 354/0 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 93/2004 Sb.
 359/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 92/2004 Sb.
 781/0 V.n.z. - emise skleníkových plynů - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 695/2004 Sb.
 862/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 385/2005 Sb.
 1195/0 Vl.n.z. - emise skleníkových plynů - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 212/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 23/0 Návrh na přijetí změn Úml. o posuzov. vlivů na živ.prostředíMezinárodní smlouvaSchválena, 27/2015 Sb. m. s.
 433/0 Novela z. o podmínkách obch. s povol. na emise skleník.plynůVládní návrh zákonaSchváleno, 315/2008 Sb.
 520/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 483/2008 Sb.
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 924/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 967/0 Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajiněMezinárodní smlouvaSchválena
 968/0 Minamatská úmluva o rtutiMezinárodní smlouvaSchválena, 53/2017 Sb. m. s.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 13/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 172/2018 Sb.
 45/0 Novela z. - vodní zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 113/2018 Sb.
 172/0 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 45/2019 Sb.


ISP (login)