Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: přírodní zdroje

Celkem nalezeno 14 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 243/0 Návrh na vydání zákona o právu na inf. o život. prostředí Poslanecký návrh zákona Schváleno, 123/1998 Sb.
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 494/0 Vládní návrh zák. o hospodaření energií - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 406/2000 Sb.
 617/0 Vládní návrh lázeňského zákona - EUVládní návrh zákonaVráceno
 700/0 Vl. n. zák. o přírodních léčivých zdrojích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 164/2001 Sb.
 788/0 Návrh zákona o myslivosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 449/2001 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 161/0 Návrh zákona o hospodaření energií - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 359/2003 Sb.
 381/0 Protokol o ochr. živ. prostř. ke Smlouvě o AntarktiděMezinárodní smlouvaSchválena, 42/2005 Sb. m. s.
 722/0 Novela horního zákonaVládní návrh zákonaSchváleno, 386/2005 Sb.
 758/0 Novela z. o hospodaření energií - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 694/2004 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 274-E/0 Společná zemědělská politika do roku 2020Akty a dokumenty EU 
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 298/0 Novela z. o právu na informace o životním prostředí - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 83/2015 Sb.
 367/0 Novela z. o lesích (lesní zákon) - RJ Návrh zákona zastupitelstva kraje Zamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 508/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 633/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacímVládní návrh zákona1. čtení


ISP (login)